Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens

Eikelenboom European Food Transport B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Type arbeid;
 • Productaanvraag;
 • Ladingomvang in tonnage;
 • Eventuele bijzonderheden en overige specificaties
 • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Eikelenboom European Food Transport B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Eikelenboom European Food Transport B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Eikelenboom European Food Transport B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Eikelenboom European Food Transport B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of als de wet zegt dat dat moet.

Soms werkt Eikelenboom European Food Transport B.V. samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening; onze partners. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren de overeenkomst tussen u en Eikelenboom European Food Transport B.V. Daarnaast verstrekt Eikelenboom European Food Transport B.V. uw persoonsgegevens aan organisaties of instellingen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In geen enkel ander geval zal Eikelenboom European Food Transport B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Gebruik van cookies

Eikelenboom European Food Transport B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Eikelenboom European Food Transport B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Eikelenboom EFT heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall;
 • Het gebruik van een TLS verbinding op onze websites waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert (voor bijvoorbeeld het contactformulier);
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Tijdig installeren van beveiligingsupdates op onze servers en werkplekken;

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt met behulp van de contactgegevens op de pagina contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Eikelenboom European Food Transport B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Eikelenboom European

Bongaertsweg 2

4612 PL Bergen op Zoom

Nederland

+31 (0)164 250 150

+31 (0)164 233 193 (transport)

info@eikelenboom.com

www.eikelenboom.com

KVK Bergen op Zoom 20102929

Eikelenboom Cleaning logo Algemeen
Eikelenboom is sinds 1958 een toonaangevende speler binnen de tankcleaning met eigen cleaning locaties in Amsterdam (vanaf 1990), Bergen op Zoom (vanaf 1996) en Ardooie in België (vanaf 2017). Deze drie vestigingen zorgen voor een goede vertegenwoordiging binnen de gehele BeNeLux.
Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u onze tarieven opvragen? U vindt onze contactgegevens op de contactpagina
Copyright © 2024 Eikelenboom. Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram